Ferje

Normalruter sommer – gjelder til 01.09.2019
Ruteopplysning: 177nordland.no
Enkel visning av rutetabeller, utviklet av Info Helgeland.
Uten ansvar for mulige endringer/feil.